Vastuullisuus

Meille on myönnetty Laadunhallintajärjestelmän ISO 9001 -Sertifikaatti

Sertifikaatti on ulkopuolisen tahon myöntämä ja kansainvälisesti tunnustettu osoitus yrityksen toiminnan jatkuvasta parantamisesta ja asiakastyytyväisyyden lisäämisestä. Sen avulla voidaan varmistaa yrityksen tuotteiden ja palveluiden laadun täyttyminen niin asiakkaiden näkökulmasta kuin viranomaisten asettamien vaatimusten tasolla.

Laadunhallintajärjestelmän ISO 9001 -sertifikaatin saamiseksi yritykseltä on vaadittu kaikkien sen toimintojen pitkäjänteistä ja huolellista tarkastelua ja analysointia. Prosessin myötä kaikelle yrityksen toiminnalle on laadittu perusteelliset toimintasuunnitelmat toiminnan tasalaatuisuuden varmistamiseksi.

”Laatujärjestelmä helpottaa toiminnan yhteneväisyyttä tuoden samanlaiset toimintatavat kaikkiin toimipisteisiin, jolloin myös työntekijöiden työskentely helpottuu. Tämä on tärkeää, koska toimimme useassa toimipisteessä ympäri Suomen.” Työnjohtaja Juha Holopainen

Kliini Autokäsittely on harvojen alan toimijoiden joukossa, jolle on myönnetty ISO 9001 -sertifikaatti. Laadunhallintajärjestelmän sertifikaatti on luonnollinen jatkumo yrityksen pyrkimyksille olla alati kehittyvä toimija ja alansa suunnannäyttäjä, palvella vastuullisesti ja luotettavasti kaikkia asiakkaita ja yhteistyökumppaneita, sekä olla vastuullinen työnantaja.

”Laatujärjestelmän tekeminen on ollut vaativa mutta antoisa prosessi, jossa on pureuduttu syvälle yrityksen kaikkiin toimintoihin. Työhän ei suinkaan lopu tähän sertifikaatin saamiseen, vaan laadun ylläpitäminen ja kehittäminen on jokapäiväistä tekemistä ja vaatii sitoutumista koko organisaatiolta. Tässä tehtiin tavallaan lähtöselvitys jatkuvalle kehitystyölle laadun varmistamiseksi. Perusajatuksena on ohjata yrityksen toimintaa, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita paremmin.” Yrittäjä Vesa Immonen

Kliini on kuopiolaislähtöinen perheyritys, joka tarjoaa monipuolisia kulkuneuvojen puhdistus- ja pinnoituspalveluita autoliikkeille, yrityksille ja kuluttaja-asiakkaille. Yritys toimii kahdeksalla eri paikkakunnalla, kahdessatoista toimipisteessä. Käsityöhön perustuvan yritystoiminnan työllistävä vaikutus on suuri, ja tällä hetkellä yritys työllistää noin 40 henkilöä.

Ajanvaraus ja asiakaspalvelu

050 468 6000